Partners

SO! Sport werkt nauw samen met gerenommeerde partijen, zo zorgen we voor een WIN, WIN, WIN.

BDO is de accountant van SO! Sport. BDO zorgt dat SO! Sport op transparante wijze de opbrengsten voor deelnemende clubs rapporteert en distribueert. BDO behoort tot de top 5 accountancy kantoren in de wereld en is met 2150 medewerkers in Nederland al 70 jaar een gevestigde organisatie.

Sportbedrijf Amstelveen is een voorloper als het gaat om nieuwe verdienmodellen voor sportverenigingen en het ondersteunen daarvan. Sportbedrijf Amstelveen is dan ook een belangrijke partner in zowel de uitrol van SO! Sport als een beta partner in het verder ontwikkelen van de SO! Sport App.

Opbrengsten die SO! Sport uiteindelijk niet kan uitkeren aan clubs komen ten goede aan het Fonds Gehandicapten Sport. Zo komen opbrengsten vanuit adverteerders altijd gegarandeerd op de juiste plaats terecht, de breedtesport.

PwC heeft SO! Sport geholpen bij het ontwikkelen van overeenkomsten voor gemeenten, sportbedrijven en clubs. Daarnaast heeft PwC een oplossing geboden voor vragen m.b.t belastingvraagstukken waardoor clubs optimaal kunnen profiteren.

SO! Sport is lid van IAB Nederland om zo voor zowel adverteerders als ontvangers een optimale beleving te garanderen. De voornaamste uitgangspunten zijn voorkomen van spam, onjuist gebruik van mediaformaten en het ontwikkelen van gedragscodes.

Het gedachtegoed van MaatschapWij wordt in de basis gedragen door een groeiende groep landelijke ondernemingen, sportbonden en maatschappelijke organisaties, ook wel &ablers genoemd. Vereniging De Publieke Zaak, initiatiefnemer van MaatschapWij, jaagt aan.